Untitled Document
 

Misiunea Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca este una didactică (furnizare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică.
Misiunea didactică se îndeplineşte în condiţii de specificitate şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă în mediul românesc şi în cel internaţional.  Facultatea de Drept din Cluj-Napoca organizează continuarea pregătirii prin studii de licenţă în cadrul studiilor de master, capabile să contribuie la consolidarea dimensiunii jurisdicţionale a statului român ca stat membru al Uniunii Europene.

În domeniul cercetării ştiinţifice Facultatea de Drept din Cluj-Napoca îşi propune să contribuie la dezvoltarea ştiinţei dreptului prin publicaţii, organizări de conferinţe,  simpozioane şi derularea unor proiecte de cercetare. Studenţii şi masteranzii sunt îndrumaţi să desfăşoare activităţi de cercetare alături de corpul didactic.

Specializare:

DREPT:

Durata studiilor de licenţă:
- 4 ani cursuri învăţământ cu frecvenţă;
- 4 ani cursuri cu frecvenţă redusă.

Durata studiilor de masterat:

- 3 semestre cursuri învăţământ cu frecvenţă;
- 2 semestre cursuri învăţământ cu frecvenţă.


 
Untitled Document