Untitled Document

Program Master: Ştiinţe penale şi criminalistică (acreditat ARACIS)
Director: Conf. univ. dr. Elena-Mihaela Fodor
Program înfiinţat in anul 2010
Forma de invatamant: Învăţământ cu frecvenţă
Durata programului de studiu: 3 semestre


      Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior calificativul "Grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Această certificare a fost acordată la data de 22 iulie 2010 și reconfirmată pe data de 24.09.2015, în urma procesului de evaluare instituţională şi reprezintă aprecierea calităţii academice de învăţământ şi cercetare, a activităţii manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calităţii, a îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de învăţământ performant.
      Provenind dintr-o universitate evaluată şi încadrată la calificativul maxim de către o Agenţie înscrisă în Registrul European, diploma dumneavoastră are o valoare în plus.
      Veţi fi absolventul primului sistem naţional educaţional de învăţământ superior evaluat instituţional cu "Grad de încredere ridicat".

      Programul de master este ACREDITAT în conformitate cu Ordinul nr 4630/2010 al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. A obţinut cel mai înalt calificativ care se poate acorda programelor de master, "Încredere", garanţie a valorii diplomelor noastre şi în domeniul studiilor de master.
  Ghid elaborare lucrare disertaţie 2018
  Structura an.univ.2017-2018
  Orar masterat sem.II
  Plan de invăţământ 2017-2018
    Quick link
    Departament
drept public
    Departament
drept privat
    Dreptul național și european al afacerilor-masterat
    Ghidul studentului
    Burse Erasmus
    Conturi studenţi
    Conturi
cadre
    Vizitaţi-ne pe Facebook
   
Untitled Document