Untitled Document

Program de studii - frecvență redusă

Prin conţinutul disciplinelor cuprinse în planul său de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii.

 

COMPETENŢE GENERALE:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de cercetare specifice dreptului;

  • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii în domeniul juridic;

  • Aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţie, jurisprudenţa şi doctrina juridică română şi străină;

  • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru soluţionarea problemelor practice, prin aplicarea normelor juridice;

  • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare, procesare de informaţii şi accesare de baze de date cu informaţii juridice;

 

COMPETENŢE DE SPECIALITATE:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi ideilor specifice domeniului drept în contextul globalizării;

  • Cercetarea şi cunoaşterea altor sisteme juridice în scopul realizării unor studii comparatiste, la nivel european şi internaţional;

  • Iniţierea şi dezvoltarea independentă sau în colaborare cu alţi specialişti de activităţi de cercetare specifice domeniului juridic;

  • Deprinderea limbajului juridic şi comunicarea scrisă şi verbală cu specialişti în domeniu, din spaţiul comunitar şi internaţional.

  Cadru legislativ
  Discipline opționale sem.II
  Manualul calităţii IFR
  Ghidul studentului
  Platforma IFR
  Tematica şi bibliografie licenţă iulie 2018
  Ghid elaborare lucrare licenţă 2018
  Structura an.univ.
2017-2018
  Orar sem.II
anul 1,2,3 IFR
  Condiții de transfer pentru anul univ.
2018-2019
  Practică anul II IFR
  Practică anul III IFR
  Ghid elaborare lucrare licenţă 2018
  Plan învăţământ IFR
2017-2021
  Plan învăţământ IFR
2016-2020
  Plan învăţământ IFR
2015-2019
  Quick link
  Departament
drept public
  Departament
drept privat
  Anunțuri
  Masterat știinţe
penale şi criminalistică
  Masterat Dreptul național și european al afacerilor
  Ghidul studentului
  Burse Erasmus
  Conturi studenţi
  Vizitaţi-ne pe Facebook
Untitled Document