Untitled Document
 

Cine suntem noi?

Facultatea a fost înfiinţată în anul 1991, în cadrul ei derulându-se cursuri de Drept la învățământ cu frecvenâ şi frecvenţă redusă, la nivelul licenţei care permite practicarea profesiilor din domeniul juridic: avocat, judecător, jurisconsult, procuror etc. La nivelul următor, de masterat, există două formaţii: Ştiinţe penale şi criminalistică (drept public) şi Dreptul afacerilor (drept privat), acreditate de Consiliul ARACIS cu calificativul maxim. Ne pregătim pentru introducerea şcolii doctorale şi a e-learning-ului. Programa analitică însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european.

Motive ca să alegeţi Facultatea noastră

1

Corpul profesoral este alcătuit din dascăli de valoare, practicieni – cadrele didactice sunt totodată avocaţi, judecători, medici legişti, funcţionari publici şi profesează efectiv ceea ce predau, precum şi teoreticieni care au elaborat cursuri şi tratate de drept publicate la edituri de prestigiu. Facultatea colaborează în domeniul cercetării ştiinţifice cu instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate iar studenţii sunt îndrumaţi să desfăşoare o activitate ştiinţifică de calitate, care le permite să participe la sesiuni anuale şi la conferinţe naţionale şi internaţionale.

2

În mai mare măsură decăt absolvenţii altor facultăţi, absolvenţii noştri au devenit magistraţi, consilieri juridici, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, cadre didactice universitare, funcţionari publici, şi deţin diferite funcţii importante în instituţii publice şi private. Fiind compus din practicieni ai profesiei, corpul nostru profesoral oferă studenţilor o pregătire aplicativă de înalt nivel, iar mediul de universitate privată îi face pe absolvenţii noştri mai asertivi şi mai competitivi.

3

Pentru că suntem mai bine şi mai eficient organizaţi, taxa de studii pentru Facultatea noastră este mai mică decât cea din facultăţile similare de stat sau particulare. Studentul se poate prezenta la examenele din sesiune şi la restanţe fără plată. Numai prezentarea la reexaminări se face contra unei taxe. Mai mult: studenţii învăţământului de zi din anii II - IV clasaţi pe primele două locuri la învăţătură sunt scutiţi de taxa anuală de şcolarizare. Studenţii care plătesc integral taxa de şcolarizare beneficiază de o reducere de 10%. Fraţii, surorile, soţul sau soţia studentului, care sunt studenţi la facultatea noastră, beneficiază de asemenea de o reducere cu 10% a taxei de şcolarizare.

4

Activitatea studenţilor este susţinută de baza ştiinţifică şi materială a facultăţii. În biblioteca facultăţii poate fi consultat un mare număr de cărţi de specialitate, precum şi reviste juridice în format tipărit sau on-line. Accesul studenţilor la internet este gratuit şi nelimitat pe toată durată orarului de funcţionare a bibliotecii. În incinta facultăţii au fost amenajate laboratoare de informatică şi criminalistică prevăzute cu o reţea de calculatoare, aparatură pentru video-proiecţie şi conectare la internet. Spaţiile în care se desfăşoară activitatea didactică sunt generoase, construite în ultimii ani şi totalizează peste 2600 mp, cuprinzând o aulă, 3 amfiteatre, 4 săli de curs şi 15 săli de seminar. (Un restaurant-cantină studenţească funcţionează în curtea Facultăţii.)

5

În afara practicii în tribunale, cabinete avocaţiale şi administraţia de stat ori alte organizaţii studenţii sunt antrenaţi în activităţi extracuriculare: vizite la penitenciare, cluburi şi cercuri la care participă personalităţi ale vieţii politice şi economice, academice şi ştiinţifice, participare la programul ecologic de regenerare a pădurilor, activităţi sportive etc.

6

Locaţia Facultăţii noastre este foarte accesibilă, nu departe de Gară şi Autogară şi aproape de centrul oraşului şi de Tribunal: Cluj-Napoca, Str. Burebista nr. 2.

 

 
Untitled Document