Untitled Document

Decan:

  Conf.univ.dr. ANCA MIHAELA GEOROCEANU
   

Prodecan:

  Conf.univ.dr. RODICA DIANA APAN
   

Prodecan:

  Conf.univ.dr. CORINA CRISTINA BUZDUGAN
     

Director Departament Drept Privat:

  Conf.univ.dr.MIHNEA DAN RADU
     

Director Departament Drept Public:

  Lect.univ.dr. CAMELIA REGHINI
   

Responsabil program Învățământ cu frecvență redusă:

  Lect.univ.dr. GRIGORE NICOLAE LABO
   

Director al programului de masterat Dreptul afacerilor:

  Conf.univ.dr.MIRCEA CĂLIN COSTIN
   

Director al programului de masterat Știinte penale și criminalistică:

  Conf.univ.dr. ELENA-MIHAELA FODOR
   

Director al Centrului de Cercetări ”Mircea Mureșan” :

  Lect.univ.dr. NARCISA RADU
   

Cancelar:

  Lect.univ.dr. SIDONIA CULDA
Untitled Document