Untitled Document
 

 

ADMITERE MASTER 2018

Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător.

Calendarul admiterii SESIUNEA IULIE:

1.Perioada de înscriere și verificare a dosarelor
04.06.2018-19.07.2018
2.  Afișarea listelor provizorii a candidaților admiși și respinși
19.07.2018
3.  Perioada de  contestații
20.07.2018
4.Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși
20.07.2018
5.Achitarea primei rate din taxa de școlarizare
20-31.07.2018
6. Afișarea rezultatelor finale
31.07.2018

 

Cifra de școlarizare:

Masterat ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ
(3 semestre)

50 LOCURI

Masterat DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR (2 semestre)

50 LOCURI

Acte necesare pentru înscrierea la admitere:

 1. Cerere tip de înscriere eliberata de secretariatul facultăţii;
 2. Diploma de bacalaureat original şi copie xerox sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Diploma de licenţă  original şi copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau se înscriu la un program de studii universitare de masterat;
 4. Suplimentul la diplomă în copie legalizată;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova;
 6. Certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini;
 7. Certificat de naştere-copie xerox și original pentru certificarea conformității cu originalul;
 8. Copie xerox după cartea de identitate;
 9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) copie xerox și original pentru certificarea conformității cu originalul;
 10. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanţa care sa ateste plata taxei de înscriere;
 13. Dosar plic.
 
Untitled Document