Untitled Document
 

ADMITERE LICENȚĂ 2018        

      Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat.

 Calendarul admiterii 2018-2019

Sesiunea iulie 2018

1. Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 04.06.2018 - 19.07.2018
2. Afişarea listelor provizorii a candidaţilor admişi și respinși: 19.07.2018
3. Perioada de contestații: 20.07.2018
4.Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși: 20.07.2018
5.Achitarea primei rate din taxa de școlarizare: 20.07.2018-31.07.2018
6. Afișarea rezultatelor finale : 31.07.2018
 

 

Cifra de școlarizare:

Învățământ cu frecvență

200 LOCURI

Învățământ frecvență redusă

150 LOCURI

Acte necesare pentru înscrierea la admitere:

 1. Cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
 2. Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2018;
 3. Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licență pentru promoția 2018 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 4. Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 6. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 7. Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 8. Cartea de identitate și copie xerox;
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 10. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 13. Dosar plic.

  

 

 
Untitled Document