International Conference 2013
               
 


 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale

Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM

Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj

 
   

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

             

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

09 MAI 2014, CLUJ - NAPOCA

 

        Cercetarea ştiinţifică este importantă pentru orice student, masterand şi licentiat īn studii superioare. Cercetarea ştiintifică este un pas de pornire pentru orice tānăr care doreşte să-şi aprofundeze cunoştinţele īntr-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferinţele, simpozioanele ştiinţifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare, argumentare, analiza si sinteza, activitate creativă intelectuală si spiritul critic. Avānd īn vedere importanţa cercetării ştiinţifice īn rāndul studenţilor si masteranzilor, ne propunem organizarea unei conferinţe ştiinţifice la nivel naţional īn data de 09 mai 2014.

        Dragi studenţi şi masteranzi,

        Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale,  Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM şi Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj, organizează în 09 mai 2014, începând cu orele 1000, o

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

          Secţiunile sesiunii sunt:

  1. Drept public;

  2. Ştiinţe penale;

  3. Drept privat;

  4. Proprietate intelectuală şi drept comercial;

  5. Master I (drept public);

  6. Master II (drept privat);

  7. Secţiune specială: Dreptul Uniunii Europene.

         Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu 02.05 2014 pe site-ul www.dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

        Obiectivele conferinţei:

        - promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;
        - dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic.
        - realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;
         - schimb de experienţă;
         - publicarea articolelor de cercetare în "Revista Juridică Studenţească" - link.

Partener editorial
UNIVERSUL JURIDIC